Lymfflödesmassage

Lymfsystemet består av lymfkärl och lymfatiska organ som är en del av kroppens immunförsvar. Överskottsvätska och restprodukter dräneras genom lymfkärlen. När det uppstår ett stopp i cirkulationen svullnar vävnaden upp. Det man kan göra för att minska svullnaden är att aktivera lymfavflödet på olika sätt och ett av de mest effektiva är genom lymfflödesmassage. Genom lymfflödesmassagen sätter man igång en utrensning av eventuella restprodukter som finns i kroppen.